Lucrări casă nouă Moreni


Despre proiect

În cadrul acestui proiect, am executat lucrări de instalații electrice, sanitare și placare cu gipscarton pe etajul locuinței respective, unde clientul urmează să se instaleze imediat ce va amenaja etajul, precum și racordarea la rețelele publice de canalizare și alimentare cu apă curentă.


Alte proiecte realizate de Valentin Dragomir