Izolare masarda cu vata minerala


Despre proiect

Aceasta masarda a fost gata doar cu vata minelara 140 m/p doar in 2 zile in curand va fi gata si rigipsul restul va trebui zugravit


Alte proiecte realizate de Matei Ninel